SOLDATENFAMILIEN IM STRESS

SOLDATENFAMILIEN IM STRESS: FAMILIENPASTORAL – SYSTEMISCH – ANGESICHTS BESONDERER HERAUSFORDERUNGEN

Rodziny żołnierzy w stresie: duszpasterstwo rodzin - rozwiązania systemowe w obliczu szczególnych wyzwań

Duszpasterstwo wojskowe w Niemczech stanowi istotny wkład Kościoła w troskę o wszystkich żołnierzy, którzy – zwłaszcza w kontekście misji zagranicznych – uważają je za bardzo znaczące. Duszpasterze dużych Kościołów prowadzą zajęcia z różnych dziedzin dla wszystkich żołnierzy i napełniają armię refleksją o etyce postępowania. W związku ze zmieniającymi się zadaniami wojska pojawiają się nowe wyzwania dla duszpasterzy: towarzyszenie żołnierzom na misjach pokojowych w różnych stronach świata i objęcie opieką duszpasterską rodzin tych żołnierzy, które pozostają w kraju.

Na przełomie 2010 i 2011 roku przeprowadzono badania naukowe wśród żołnierzy, ich żon, partnerek i dzieci, aby poznać ich sytuację i problemy oraz przygotować program działań duszpasterskich. W wyniku tych badań wyłoniono obszary zadań szczególnej troski duszpasterzy. To przede wszystkim dokładniejsze poznanie sytuacji rodzin żołnierzy, podejmowanie trudnych tematów, bardziej intensywne przygotowanie do małżeństwa i towarzyszenie duchowe, powiązanie wzajemne rodzin żołnierzy i towarzyszenie duchowe poszczególnym ich członkom oraz rozwinięcie form liturgicznych troski o rodziny.

Richard HARTMANN – Wydział Teologiczny w Fuldzie, Niemcy

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach