MIEJSCE GŁOSZENIA KERYGMATU WE WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

MIEJSCE GŁOSZENIA KERYGMATU WE WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

Artykuł jest próbą odnalezienia miejsca głoszenia kerygmatu w parafii. W artykule autor wyszedł od uściślenia pojęć kerygmatu i parafii. Następnie wskazał na liturgię, która jest właściwą przestrzenią do głoszenia zbawczego orędzia, które jest kerygmatem, gdzie homilia jest jego uprzywilejowaną formą oraz częścią liturgii. Kolejnym miejscem głoszenia kerygmatu, jest katecheza parafialna. Jest ona uzupełnieniem lekcji religii oraz kontynuacją inicjacji sakramentalnej. Wspólnoty kościelne działające przy parafii są kolejnym miejscem, na które wskazano, by głosić kerygmat. Na koniec autor zwrócił uwagę, że cały Kościół jest misyjny, a więc powołany do przyjmowania Ewangelii i jej głoszenia. Apostołowie i ich następcy są pierwszymi głosicielami i nauczycielami Ewangelii. Wspierani są przez kapłanów i diakonów oraz świeckich, których do tego zadania delegują udzielając misji nauczania. Autor zwrócił uwagę, by świeccy ewangelizatorzy troszczyli się o otrzymanie u swego biskupa misji do nauczania. Jest to wyraz wiary w to, że nauczanie w Kościele ma swoje źródło mocy w Duchu Świętym, Który działa przez biskupa udzielającego mandatu głosiciela Ewangelii, a nie w elokwencji czy talencie ewangelizatora.

ks. Wojciech TUROWSKI – WSD Łomża

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach