WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA RODZINY, PARAFII I SZKOŁY NA PRZYKŁADZIE KATECHEZY PARAFIALNEJ PRZYGOTOWUJĄCEJ DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA RODZINY, PARAFII I SZKOŁY NA PRZYKŁADZIE KATECHEZY PARAFIALNEJ PRZYGOTOWUJĄCEJ DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Dla wychowania religijnego duże znaczenie posiada współpraca wychowawcza pomiędzy rodziną, parafią i szkołą. Współczesny kryzys wychowania wynika m.in. z braku dialogu i współpracy tych środowisk. Katecheza parafialna przygotowująca do pierwszej spowiedzi i I Komunii Świętej stwarza dogodne możliwości dla wzajemnej współpracy wskazanych środowisk. Program nauczania religii Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r. zawiera katalog tematów comiesięcznych spotkań z rodzicami i dziećmi w ramach katechezy parafialnej. Postuluje ponadto jako formę spotkań pracę w grupach, rekolekcje, warsztaty. Obecna katecheza parafialna powinna zmierzać do wypracowywania nowych form, których celem będzie integrowanie rodziców i szkoły z parafią oraz współdziałanie wychowawcze. Istnieje także potrzeba opracowania nowych pomocy dla rodziców służących wychowaniu religijnemu ich dzieci.

ks. Rafał BEDNARCZYK – WT UKSW Warszawa

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach