KREATYWNA WSPÓŁPRACA KATECHETY Z RODZICAMI

KREATYWNA WSPÓŁPRACA KATECHETY Z RODZICAMI

Artykuł omawia potrzebę kreatywności katechety w relacjach z rodzicami. Kreatywność odnosi się nie tylko do sfery myślowej katechety, lecz ma znaczenie w rozwoju całej jego osobowości, dotyczy postaw i wartościowań oraz dziedziny działania. Kreatywna współpraca katechety z rodzicami daje szansę większego i bardziej ugruntowanego wpływu dorosłych na kształtowanie się kolejnych pokoleń. Umożliwia stworzenie jednolitego środowiska wychowawczego. Autor ukazuje, że kreatywność katechety w kontaktach z rodzicami nie oznacza jedynie wymyślania jakichś nowych sposobów komunikacji, ale oznacza także, a może przede wszystkim, twórcze podejście do już wypracowanych i uznanych form współpracy. Autor niektóre formy aktywności przypomina i wskazuje jeszcze inne możliwe obszary kreatywności. Poszukiwania tego rodzaju mogą przyczynić się do ożywienia relacji katecheta – rodzic, co z pewnością zaowocuje poprawą jakości procesu wychowania religijnego.

Ks. Adam SKRECZKO – WSR UKSW Warszawa

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach