KOŚCIÓŁ JEST DOMEM I RODZINĄ DLA WSZYSTKICH (FC 85)

KOŚCIÓŁ JEST DOMEM I RODZINĄ DLA WSZYSTKICH (FC 85)

Kościół jest domem – zespołem typowo ludzkich powiązań z osobami, wspólnotą, którą łączy miłość do Chrystusa i miłość wzajemna. Jest wspólnotą zbawienia – odzyskania godności przybranych dzieci Bożych. W Kościele każdy jest kochany, oczekiwany, przyjęty, uszanowany, pouczony, otoczony staraniem, przygotowany do spotkania z Chrystusem, wezwany po imieniu. Kościół jest domem i rodziną dla wszystkich, w różnorodności i harmonii powołań, domem także dla najbardziej osamotnionych i ubogich. Jest też Kościół domem dla rodziny, a zarazem dzięki miłości do niej i trosce o nią ma stawać się bardziej rodzinny, nabierać charakteru bardziej domowego. Uczy więc Kościół rodzinę prawdy o jej tożsamości i powołaniu, a zarazem uczy się od niej prawdy o sobie, uczy się duchowości komunii. Źródła i Kościoła, i rodziny są w Trójcy Przenajświętszej. Zarazem zaś cały Kościół, jak i każdy z Kościołów domowych, otrzymał na tej ziemi szczególny „wzór życia” – Rodzinę Jezusa, Maryi i Józefa.

ks. Krzysztof Wolski – WSR UKSW Warszawa
Danuta Bazyluk – WSR UKSW Warszawa

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach