RODZINA FUNDAMENTEM ROZWOJU I WYCHOWANIA CZŁOWIEKA

RODZINA FUNDAMENTEM ROZWOJU I WYCHOWANIA CZŁOWIEKA

 

Rodzina jest podstawową komórką społeczną stanowiącą niezbędny element właściwie wydolnego państwa. Społeczeństwo, aby było zdrowe, musi składać się z całej rzeszy prawidłowo funkcjonujących rodzin. Ludzie z reguły zawierają związki małżeńskie, by móc wychować własne dzieci. Te wszystkie pobudki razem wzięte kształtują osobowość dziecka w pewnym kierunku. Stosunki panujące w rodzinie, jako pierwotnej grupie socjalizującej dziecko, mają ogromny wpływ na kształtowanie przez nie relacji społecznych w późniejszym okresie. Wychowanie jest niezwykle istotne w procesie rozwoju cech osobowości u młodego człowieka. Wszyscy potrzebujemy miłości – jeśli czujemy się kochani, to automatycznie czujemy się też bezpieczni, akceptowani, szanowani, przynależni do kogoś. Chcemy rozwijać swoje pasje, zainteresowania. Jest nam dobrze z drugim człowiekiem, potrafimy wyzbyć się własnego egoizmu na rzecz dobra drugiej osoby. Nie budzi wątpliwości to, iż pierwszoplanową rolę dla prawidłowego zaspakajania potrzeb psychicznych dziecka odgrywa rodzina, więzi emocjonalne w niej panujące, atmosfera wychowawcza. Od tego będzie zależało, czy w przyszłości w życiu dorosłym jednostka taka będzie osobą dojrzałą, właściwie pełniącą różne role społeczne, potrafiącą zmierzyć się z wyzwaniami, właściwie nawiązującą relacje z innymi ludźmi. Rodzina ma zatem doniosłe zadanie do urzeczywistnienia. Aby wychować człowieka silnego, znającego swoją wartość, mającego swoje zdanie, należy w pełnym znaczeniu tego słowa realizować odpowiedzialne macierzyństwo i ojcostwo.

Jolanta ŁODZIŃSKA – IS WNHiS UKSW Warszawa

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach