WYBRANE ASPEKTY POLITYKI PRORODZINNEJ W DOKUMENTACH PAPIESKIEJ RADY DS. RODZINY

WYBRANE ASPEKTY POLITYKI PRORODZINNEJ W DOKUMENTACH PAPIESKIEJ RADY DS. RODZINY

Jednym z podstawowych zadań, jakie ma realizować Papieska Rada ds. Rodziny, jest ochrona małżeństwa i rodziny jako podstawowej jednostki społecznej, zbudowanej na fundamencie trwałego i nierozerwalnego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, który to związek jest i powinien być podmiotem prawa. Zadanie to Rada realizuje m.in. poprzez wskazywanie pewnych norm i zachowań wobec rodziny nie tylko w życiu Kościoła, ale i w życiu społecznym i politycznym.

Artykuł ukazuje niektóre bardzo ważne aspekty nauczania Papieskiej Rady ds. Rodziny w zakresie prowadzenia tzw. polityki prorodzinnej. Podstawowym elementem tego nauczania jest ukazanie polityki jako służby człowiekowi i rodzinie, w związku z czym politycy winni w sprawowaniu władzy zachowywać zasady moralne obowiązujące każdego człowieka. Polityka demograficzna i polityka mieszkaniowa, związana z polityką pracy pomaga w rozwoju rodziny, dając jej gwarancje bezpieczeństwa, stabilizacji i rozwoju. W celu prowadzenia polityki wspierającej rodzinę niezbędne jest zaangażowanie w nią wiernych świeckich, którzy będą realizowali postulaty służące rozwojowi człowieka i rodziny.

ks. Mirosław BRZEZIŃSKI – INOR WT KUL Lublin

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach