ANWEISUNGEN FÜR EHELEUTE NACH DER HAUSTAFEL DES ERSTEN PETRUSBRIEF

Wskazania dla małżonków według Pierwszego Listu św. Piotra (1P 3,1-7)

Lektura Pierwszego Listu św. Piotra posiada szczególne znaczenie dla wspólnot chrześcijańskich i dla poszczególnych wierzących już poprzez to, że tradycyjny Kościół ludowy doświadcza coraz bardziej sytuacji diaspory. Szczególny powód napisania tego listu może być zawarty w wezwaniu do wzajemnej miłości, która jest znakiem spójności wspólnoty: „jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie” (1 P 1,22:). Ta miłość ma być praktykowana w domu, który stanowił podstawową formę życia w starożytności.

Konkretne wskazania dla małżonków zawiera tzw. tablica życia domowego („Haustafel”) w 1 P 3,1-6. Podobne listy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych grup osób znajdują się w literaturze starożytnej. Od żon wymaga się poddania mężom i postępowania, które prowadziłoby ich mężów do wiary, skromnego stroju, spokoju i łagodności ducha, a od mężów wspólnego pożycia i czci dla swoich żon. Zarówno żony, jak i mężowie mają dawać świadectwo swojej wiary słowem (3,15) i czynem (3,1).

ks. Christoph Gregor MÜLLER – Wydział Teologiczny w Fuldzie, Niemcy

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach