PROMOCJA RODZINY W NAUCZANIU BENEDYKTA XVI

PROMOCJA RODZINY W NAUCZANIU BENEDYKTA XVI

Benedykt XVI podejmuje ciągle nowe inicjatywy promujące życie rodzinne. Przypomina o niezmiennej tożsamości rodziny i niezastąpionej jej roli w życiu człowieka. Fundamentem rodziny jest trwały, uznany prawnie związek małżeński mężczyzny i kobiety, który w Kościele ma charakter związku sakramentalnego. Benedykt XVI w swoich przemówieniach zwraca uwagę na powołanie do życia w rodzinie, na godność rodziny, na prawa i obowiązki zwłaszcza te związane z wychowaniem dzieci. Pytanie o prawidłowy związek między mężczyzną a kobietą ma swoje korzenie w najgłębszej istocie bytu ludzkiego stąd potrzeba wyakcentowania z nauczania Papieża antropologicznego fundamentu. Małżeństwo i rodzina zakorzenione są w człowieku i jego przeznaczeniu (1). Prawda o małżeństwie i rodzinie, której korzenie tkwią w prawdzie o człowieku, znalazła urzeczywistnienie w dziejach zbawienia, które podkreślają teologiczny jej aspekt (2). Rodzina jest tym miejscem, w którym przyjmuje się życie dziecka i temu życiu się służy, gdyż prokreacja jest jednym z podstawowych jej celów (3). Budowanie każdej pojedynczej rodziny chrześcijańskiej mieści się w kontekście większej rodziny Kościoła, stąd Kościół staje się wsparciem dla każdej rodziny (4). Współczesna rodzina napotyka na przeróżne postmodernistyczne zagrożenia, które zrywają jedność rodziny i stwarzają niemało problemów dzieciom, niewinnym ofiarom tej sytuacji (5). Ważne są sposoby wspierania rodziny pod względem kulturowym, politycznym i ustawodawczym, pokazujące drogi wyjścia z trudnych okoliczności (6).

Ks. Andrzej PRONIEWSKI – UwB Białystok

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach